top of page

Ontwikkeling

Wij ontwikkelen duurzame, circulair een betaalbare huurwoningen

Wij ontwikkelen zelf de duurzame en betaalbare huurwoningen waar onze investeerders in participeren. Na oplevering worden deze huurwoningen opgenomen in ons Betaalbaar Wonen Impact Fonds. Wij kunnen garanderen dat de huren eeuwigdurend betaalbaar blijven omdat wij de aanvangsinvestering laag houden. Dit doen wij door ons ontwikkelproces volledig in te richten op efficiëntie en snelheid, waarbij we heldere keuzes maken met betrekking tot het te ontwikkelen product. Hierdoor kunnen wij maximaal gebruik  maken van de voordelen van fabrieksmatig, circulair en modulair bouwen.

 

De gemeenten waar wij bouwen vragen wij om hun ruimtelijke kaders zodanig in te richten zodat efficiënt bouwen mogelijk wordt. Elke kleine aanpassing leidt immers tot maatwerk, en maatwerk is duur. Door ons innovatieve ontwikkelproces kan Green Capital Partners in een relatief korte tijd een groot aantal circulaire en duurzame woningen realiseren.

bottom of page