top of page
Netherlands.jpeg

Impact Investing

“Een groene belegging is ook een betaalbare belegging”

In onze visie is een groene belegging ook een betaalbare belegging. Nederland heeft een groot tekort aan duurzame en betaalbare huurwoningen. Echter de huidige tendens is om binnenstedelijk te bouwen en daar complexe,  spraakmakende en vooral dure gebouwen te realiseren. De hoge aanvangsinvesteringen die hiermee gemoeid zijn worden gevolgd door "waardecreatie", logischerwijs resulterend in maximale huurverhogingen en duur wonen voor de lucky few. ​ Green Capital Partners doorbreekt deze vicieuze cirkel.

Wij ontwikkelen duurzame en circulaire gebouwen die betaalbaar zijn. Aan onze investeerders presenteren wij een duurzame propositie met een hoge ESG score, waardoor zij direct bij aanvang weten waar ze aan toe zijn. Onze investeerders weten dat zij participeren in een groene belegging waarbij het najagen van excessief rendement niet aan de orde is. Er is in de markt nog steeds veel kapitaal beschikbaar voor dergelijke groene beleggingen. Green Capital Partners wil de voorloper in de woningmarkt zijn om dit kapitaal te ontsluiten.

bottom of page