top of page

Investment management

Wij creëren groene proposities voor onze investeerders.

Ons Betaalbaar Wonen Impact Fonds is een zogenaamd Artikel 9 fonds met een duurzame beleggingsdoelstelling. Het doel van het fonds is om positieve impact te hebben op onze maatschappij en het milieu. Hiermee bieden wij institutionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in duurzame, circulaire en betaalbare huurwoningen, die een stabiele cashflow in combinatie met significante ESG impact opleveren.

Grondgebonden woningen

Wij richten ons primair op grondgebonden woningen, die in korte tijd gebouwd worden volgens een prefab modulair en circulair systeem. Deze woningen zijn minimaal 80 m2 GO groot, met drie slaapkamers en een gemiddelde huur van

€ 1000,- per maand (prijspeil 2023). Het modulaire productieproces zorgt ervoor dat de aanvangsinvesteringen, en daarmee ook de huren, laag kunnen blijven. En omdat de woningen circulair zijn kunnen ze aan het eind van hun levensduur gedemonteerd worden waarna de materialen hergebruikt kunnen worden. Hiermee dragen wij bij aan de circulaire maatschappij van de toekomst.

​Appartementen

Daarnaast richten wij ons ook appartementen van minimaal 50 m2 GO met twee slaapkamers en een gemiddelde huur van € 950- per maand (prijspeil 2023). Ook deze woningen worden ontwikkeld met behulp van een efficiënt ontwikkelproces in combinatie met prefab circulair bouwen. Hiermee houden we de aanvangsinvestering en de huren laag, en kunnen we onze huurders een fijne en betaalbare woning aanbieden. Aan het einde van hun levensduur kunnen de woningen gedemonteerd worden waarna de locatie hergebruikt kan worden voor de functie van de toekomst. Hiermee dragen we zowel nu als in de toekomst bij aan een betere maatschappij.

bottom of page