top of page

Betaalbare huurwoningen
voor Nederland

217.jpg

Dutch Green Capital Partners is een ontwikkelaar, investment manager en asset manager van betaalbare huurwoningen in Nederland

expat-netherlands-1920x1080.jpeg

Ontwikkeling

Wij ontwikkelen zelf de duurzame en betaalbare huurwoningen waar onze investeerders in participeren. Na oplevering worden deze huurwoningen opgenomen in ons Betaalbaar Wonen Impact Fonds. Wij kunnen garanderen dat de huren eeuwigdurend betaalbaar blijven omdat wij de aanvangsinvestering laag houden. Dit doen wij door ons ontwikkelproces volledig in te richten op efficiëntie en snelheid, waarbij we heldere keuzes maken met betrekking tot het te ontwikkelen product.

 

Hierdoor kunnen wij maximaal gebruik maken van de voordelen van fabrieksmatig, circulair en modulair bouwen. De gemeenten waar wij bouwen vragen wij om hun ruimtelijke kaders zodanig in te richten zodat efficiënt bouwen mogelijk wordt. Elke kleine aanpassing leidt immers tot maatwerk, en maatwerk is duur. Door ons innovatieve ontwikkelproces kan Green Capital Partners in een relatief korte tijd een groot aantal circulaire en duurzame woningen realiseren.

Ons Betaalbaar Wonen Impact Fonds is een zogenaamd Artikel 9 fonds met een duurzame
beleggingsdoelstelling. Het doel van het fonds is om positieve impact te hebben op onze maatschappij en het milieu. Hiermee bieden wij institutionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in duurzame, circulaire en betaalbare huurwoningen, die een stabiele cashflow in combinatie met significante

ESG impact opleveren.

36f4beb3133f47cda5b2af104596b3b1.webp

Investment Management

dutch-masters-amsterdam.jpeg

Asset

Management

Wij beheren zelf onze woningen, waarbij we focussen op technologische innovaties en excellent asset management. Hiermee zorgen we ervoor dat de huurderstevredenheid hoog, en de beheer- en servicekosten laag blijven. Onze complexen zijn zo ontworpen dat ze bijdragen aan de gezondheid van onze bewoners. Slimme meters en dashboards geven in real time inzicht in de energieprestaties en het -verbruik. En met onze Community app vergroten we het saamhorigheidsgevoel van de bewoners en de buurt.  

“Onze focus ligt op betaalbare en

duurzame huurwoningen”

Eeuwigdurend betaalbaar

Duurzaam en groen

Focus op gezond wonen

Economisch sterke gebieden

Stabiele cash flow

Hoge ESG score

Cntc
bottom of page